QUẢNG BÌNH HỖ TRỢ NHÀ ĐẦU TƯ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI, KHU ĐÔ THỊ

QUẢNG BÌNH HỖ TRỢ NHÀ ĐẦU TƯ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI, KHU ĐÔ THỊ

Nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cũng như đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, chỉnh trang đô thị hiện Quảng Bình đã hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các dự án ở thương mại, khu đô thị.

1

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Xuân Quang trong buổi đối thoại với các nhà đầu tư dự án đã yêu cầu các các sở, ngành có liên quan rà soát các thủ tục pháp lý liên quan, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thẩm định, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện các dịch vụ công thuộc ngành quản lý, nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các dự án..

Sau khi nghe Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo tình hình triển khai các dự án Khu nhà ở thương mại, Khu đô thị, tổng hợp các khó khăn đại diện các nhà đầu tư báo cáo những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, những kiến nghị, đề xuất của các sở, ngành, địa phương và các thành viên dự họp, Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Quang kết luận: trong thời gian qua, UBND tỉnh đã kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư quan tâm thực hiện các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn. Các dự án sau khi hoàn thành sẽ tạo các khu nhà ở, khu đô thị mới khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và các Sở, Ngành có liên quan rà soát các thủ tục pháp lý liên quan, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thẩm định, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện các dịch vụ công thuộc ngành quản lý, nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các dự án.

Về kinh phí thực hiện lập quy hoạch, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị, UBND tỉnh Quảng Bình giao Sở Tài chính tham mưu, bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách địa phương hàng năm để thực hiện. Trường hợp khó khăn về nguồn vốn, giao Sở Tài chính tham mưu văn bản của UBND tỉnh Quảng Bình trình HĐND tỉnh xin chủ trương sử dụng nguồn vốn Quỹ phát triển đất tỉnh để thực hiện.

Về công tác giải phóng mặt bằng, Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Quang yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi có các dự án chỉ đạo quyết liệt các đơn vị khẩn trương triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết dứt điểm các vướng mắc của các dự án. Giao Sở Xây dựng trong quá trình triển khai lập quy hoạch chi tiết các khu nhà ở thương mại, khu đô thị nghiên cứu quy hoạch quỹ đất để bố trí tái định cư cho các hộ dân khi có nhu cầu. Các nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện dự án.

Với các nhà đầu tư đã hoàn thành hồ sơ, thủ tục pháp lý dự án, Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Quang yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dự án đúng tiến độ. Đối với các nhà đầu tư chưa hoàn thành hồ sơ, thủ tục pháp lý dự án, nhà đầu tư khẩn trương làm việc với các sở, ngành có liên quan để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, sớm hoàn thành hồ sơ, thủ tục pháp lý của Dự án. Dự án trên tinh thần tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhưng phải đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

 

Tin liên quan

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHẬT MINH - CHUYÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - NHÂN KÝ GỬI - MUA BÁN - TƯ VẤN HỒ SƠ PHÁP LÝ, THỦ TỤC VAY VỐN VỀ BẤT ĐỘNG SẢN

Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web https://zland.vn